صورت مالی شرکت سهامی عام منتهی به ۱۴۰۲

با توجه به تغییرات بعمل آمده در استانداردهای حسابداری و در راستای بهبود افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های تولیدی (شرکت سهامی عام نمونه صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲) ، سازمان حسابرس به منظور تامین نیازهای اطلاعات سرمایه گذاران و سایر ذینفعان، صورت های مالی نمونه برای شرکت های تولیدی را بازنگری نموده و سعی کرده است که صورت های مالی مذکور حاوی اطلاعاات مورد نیاز کلیه ذینفعان باشد. در این خصوص، توجه استفاده کنندگان صورت های مالی را به نکات زیر جلب می نماید:

  1. این صورت های مالی در برگیرنده حداقل الزامات ارائه و افشا است.
  2. در تهیه صورت های مالی نمونه، بر افشای کافی و مناسب اطلاعات در شرایط عموم و کل تاکید شده و از پرداختن به اطلاعات مرتبط با شرایط خاص، خودداری شده است. به بیان دیگر، ملاج در اقالام در صورت هاى مالى اساسی نمونه و یادداشت هاى توضیحى آن، غالبا عمومیت و اهمیت اقلام بوده است. از این رو، در موارد بااهمیت، اقلام باید جداگانه گزارش شود و درخصوص سایر موارد مستلزم افشا نیز باید حساب مورد از استانداردهاى حسابدارى مربوط، پیروى گردد.
  3. در برخی شرکت ها ممکن است سرفصل های وجود داشته باشد که در این صورت های مالی نمونه پیش بینی نشده است. در چنین شرایط، سرفصل های مذکور باید حسب مورد در جای مناسب خود به این صورت های مالی اضافه شود.
  4. استفاده از عنوان «سایر» در یادداشت های توضیح نباید منجر به عدم افشای اطلاعات بااهمیت شود.
  5. به منظور ارائه منصفانه صورتهای مالی شارکت ملزم است ، در مواردی که رعایت الزامات خاصی از استانداردهای حسابداری برای بهبود درج استفاده کنندگان صورت های مالی از تاثیر معاملات خاص، سایر رویدادها و شرایط، بر وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت کافی نباشد، اطلاعات بیشتری را افشا کند.
  6. در مواردی که مدیریت در ارزیابی های خاود، از ابهامات بااهمیات در ارتباط با رویدادها و شارایط آگاه می شود که می تواند نسبت به توانایی شرکت نسبت به ادامه فعالیت، تردیدی عمده ایجاد کند، شارکت باید این ابهام را افشا کند.

همچنین عطف تمام اقلام صورتهای مالی و یادداشت های توضیح به بندهای مربوط در استانداردهای حسابداری است.

دانلود صورت مالی شرکت سهامی عام نمونه ۱۴۰۱

ادامه نکات و مفروضات، پیوست ها و اجزای تشکیل دهنده در فایل PDF شرکت سهامی عام نمونه صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲ در دسترس می باشد.
برای دانلود صورت مالی نمونه ۱۴۰۱ از لینک زیر استفاده کنید.

۵/۵ - (۱ امتیاز)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
اگر سؤالی دارید کارشناسان ما پاسخ شما را خواهند داد.
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
اسکرول به بالا